Lääkärikeskus Lupaus Oy:n rekisteriselosteet

Me Lääkärikeskus Lupauksessa kiinnitämme erityistä huomiota henkilötietojen huolelliseen ja tietoturvalliseen käsittelyyn. Linkkien takaa löydät PDF-muotoiset rekisteriselosteet potilas- ja asiakastietojen käsittelyyn liittyen.

Lupaus potilasrekisteriseloste

Tietojen kerääminen perustuu Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen potilasasiakirjoista. Asetus määrittelee miten ja mitä tietoja terveydenhuollossa tulee tallentaa potilaan hoidon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi.

Lupaus asiakasrekisteriseloste

Asiakasrekisterin tietoja käytetään annettujen suostumusten perusteella asiakassuhteen hoitamiseen, palveluista informoimisen ja markkinoinnin tarkoituksiin.