Lupaus

Lääkärikeskus Lupaus on vuonna 2011 perustettu pieni paikallinen yleislääkärikeskus, jossa tehdään persoonallista ja laadukasta yleislääkärityötä. Lääkäreiden lisäksi Lupauksen tiimissä työskentelee ravintovalmentaja , liikuntafysiologi, hoitaja, laboratoriovastaava, lääketieteen kandidaatteja sekä asiakaspalvelun ammattilaisia. Hoidamme ja ennaltaehkäisemme sairauksia, ylipainoa sekä työ- ja toimintakyvyn ongelmia perinteisen lääketieteen, biokemiaan perustuvan funktionaalisen lääketieteen, ravitsemuksen ja liikuntalääketieteen keinoin.

Lue lisää henkilökunnastamme »

Henkilökunta

Missio ja arvot

Missiomme on tarjota asiakkaillemme maailman parasta terveydenhoitoa, kouluttaa maailman parhaat yleislääkärit sekä luoda työympäristö, jossa yleislääkärit ja muu hoitotiimi viihtyvät ja pääsevät toteuttamaan ammattitaitoaan luovasti ja innostavasti. Haluamme olla mukana kehittämässä Suomeen maailman parasta terveydenhuoltojärjestelmää, jonka korkealaatuiset terveyspalvelut ovat kaikkien suomalaisten saatavilla.

Visionamme on olla muutoksen käynnistäjä ja innostaja terveydenhuollon kehittymisessä kohti yksilöllisempää, turvallisempaa ja vaikuttavampaa lääketiedettä.

Lupauksen arvoja  ovat laatu, huolellisuus, luotettavuus, rohkeus ja ilo, eikä niistä tingitä missään olosuhteissa.

Laatu – Laadukkaan terveydenhoidon edellytyksenä on osaava ja koulutettu henkilökunta ja kehitämme ammatillista osaamistamme koko ajan.

Huolellisuus – Huolellinen asiakkaan taustoihin perehtyminen, kattava terveydentilan kartoitus ja monipuolisen hoitosuunnitelman laadinta ovat tavaramerkkimme, jota asiakkaamme arvostavat.

Luotettavuus – Parantava hoitosuhde perustuu luottamukseen. Luottamus lääkärin ammattitaitoon on vain yksi osa kokonaisuutta. Meillä asiakas voi luottaa sovittuihin aikatauluihin ja hintoihin sekä rehellisyyteen ja aitoon välittämiseen.

Rohkeus – Rohkeus on luottamusta itseensä ja halua tehdä asiat paremmin muutosvastarinnasta huolimatta. Se on luottamista sydämensä ääneen ja pelottomuutta epävarman edessä.

Ilo -Kohtaamme työssämme usein surua ja joskus se voi jopa estää parantumisen. Meidän tehtävämme on löytää elämästä ilonaiheita ja palauttaa ilo elämään. Parhaiten tämä onnistuu, kun olemme itse onnellisia ja iloisia.

Nämä arvomme korostuvat kaikessa siinä, mitä teemme.