Vastine Suomen Seniorilääkäreiden puheenjohtaja Taito Pekkariselle

7.11.2017

Vastine Taito Pekkarisen kommenttiin YouTubessa.

Hyvä Suomen Seniorilääkäreiden puheenjohtaja Taito Pekkarinen

Arvostan osallistumistanne julkiseen keskusteluun. Olette ensimmäinen kollega, joka niin on tehnyt.

Arvostan myös kokemustanne. Juuri kokemus paikkaa tieteellisen tiedon puutteet ja auttaa etsimään ratkaisuja oikeista paikoista. Kokemuksesta tämän varmasti tiedättekin.

En voi todistaa kantaani tieteellisesti, koska tarvittavia laadukkaita tutkimuksia ei ole vielä tehty. En ole myöskään luonteeltani tutkija, vaan kliinikko. Rakastan potilastyötä ja sen tuomia haasteita. Eroan todennäköisesti useimmista kollegoista siinä, että dokumentoin kokemukseni muistiin ja olen nopea oppimaan myös toisten havainnoista ja virheistä. Kirjaan myös ne muistiin. Olen tehnyt niin jo vuosia.

Minulla ei ole taloudellisia mahdollisuuksia käynnistää tilastolääketieteen kriteerit täyttäviä tutkimuksia. Myös minä toivon, että saisimme laadukasta ja luotettavaa tutkimustietoa mahdollisimman nopeasti. Itse voisin vain istua ja odottaa tuloksia, mutta potilaat tarvitsevat hyvää ja perusteltua hoitoa nyt.  He eivät voi odottaa. Kokemuksen on jälleen paikattava tieteellisen tiedon puutteet.

Tätä keskustelua ei käydä minun lääkärin oikeuksieni vuoksi, vaan laajemman, kaikkia lääkäreitä ja potilaita koskevan eettisen ongelman vuoksi. Tässä maassa on jo muutaman vuoden ajan rankaistu lääkäreitä – ja siten myös heidän apua saaneita potilaitaan – poikkeamisesta perustellusta syystä virallisista hoitosuosituksista. Eettisen ongelman voi tiivistää seuraavasti:

Onko lääkärin oikeus ja velvollisuus auttaa potilasta myös niissä tilanteissa, kun hoitosuosituksiin kirjattujen sairauksien kriteerit eivät täyty, mutta oireille on olemassa mitattava syy ja valitun hoidon vastetta ja turvallisuutta voidaan seurata laboratoriotutkimuksin? Tuleeko lääkärin tehdä työtään ensisijaisesti lääkärin valan vai Suomen lain – tai Valviran tulkinnan siitä –  mukaan? Onko oikein rangaista lääkäriä hoitosuosituksista poikkeamisesta, kun hoitovasteet ovat hyviä eikä potilasvahinkoja ole syntynyt? Kuka osaa arvioida luotettavasti hoitoon liittyvän teoreettisen haitan ja verrata sitä hoidon myötä saavutettuihin objektiivisiin ja subjektiivisiin hyötyihin? Onko oikein, että potilasta eli subjektiivista hyötyä ei tarvitse huomioida viranomaispäätöksiä tehdessä?

Olen tässä tilanteessa, koska päätin niin. Lääkärin etiikkani on niin voimakas, etten voi jättää potilaitani hoitamatta oman etuni nimissä. ”Rähiseminen” Youtube-videolla sai Teidät osallistumaan keskusteluun. Olisinko onnistunut siinä muuten?

Mielestäni Valviran asiantuntijalääkärin lausunnossa näkyy hänen kokemattomuutensa. Hän perustaa arvionsa pelkästään tutkimustietoon. Nykyinen tutkimustieto ei kuitenkaan edusta sitä hoitomallia, jota käytän omassa työssäni. Tutkimusasetelma on siis väärä. Jos asiantuntijalääkärillä olisi kokemusta tavastani hoitaa potilaitani, hän huomaisi tutkimusten puutteellisuuden. Monipuolinen kokemus on välttämätöntä lääkärin työssä. Sitä ei mitata titteleillä, väitöskirjoilla tai työvuosilla. Se on seurausta innokkuudesta ja uteliaisuudesta.

Olen nyt matkalla tapaamiseen 5-6 erittäin kokeneen kollegan kanssa. Olen saanut kunnian oppia heidän kokemuksestaan ja vaikuttaa heidän rinnallaan suomalaisen terveydenhuollon tulevaisuuteen. Edustan yksin funktionaalista lääketiedettä tuossa kokemusta pursuavassa ryhmässä. Kokemuksen perässä kannattaa matkustaa. Lisäksi pidän tuulimyllyistä, joskin niiden määrä vähenee vuosi vuodelta. Jouduin kiirehtimään, että ennätän mukaan taisteluun.

En näe tarvetta taistella Teitä vastaan. Sitä vastoin toivon tapaavani Teidät saadakseni mahdollisuuden esittää tieteellisen pohjan väitteilleni. Uskon, että Teidän on helppo argumentoida sen jälkeen myös Valviran toimintaa. Olen valmis matkustamaan kauaskin tapaamisemme järjestämiseksi.

Annatte viestissänne ymmärtää, että perustatte mielipiteenne asian objektiiviseen tarkasteluun ja olette tarvittaessa valmis muuttamaan aikaisempaa mielipidettänne tilanteen niin edellyttäessä. Tämän lyhyehkön lääkärin uran aikana olen tavannut kollegoita, ja muitakin itseään akateemisina pitäviä ihmisiä, jotka ummistavat silmänsä ja korvansa perusteluilta, eivätkä ole valmiita muuttamaan mielipidettään. Heidän kanssaan on turha keskustella. Uskon, että tapaamisemme olisi antoisa meidän molempien kannalta. Uskon, että tapaamisemme auttaa myös potilaita heidän vaikeassa tilanteessaan.

Asemanne vuoksi toivon, että osallistutte edelleen julkiseen keskusteluun mahdollisen tapaamisemme jälkeen. Pyydän Teiltä Suomen Seniorilääkäreiden puheenjohtajana julkista mielipidettä asiaamme liittyvään eettiseen ongelmaan sekä mielipidettänne tapaamisen aikana esittämistäni tieteellisistä perusteluista. Ymmärrän, että mielipiteenne voi olla kannaltani kielteinen, mutta asian tärkeyden vuoksi olen valmis ottamaan sen riskin.

Kollegiaalisin terveisin,

vastaava lääkäri Ville Pöntynen

Lääkärikeskus Lupaus Oy

Facebook
Twitter
Pinterest
Google+
https://laakarikeskuslupaus.fi/ajankohtaista/vastine-suomen-seniorilaakareiden-puheenjohtaja-taito-pekkariselle">