Tieteellistä tietoa T3-hormonista

9.11.2017

T3-hormoni

Terve kilpirauhanen erittää sekä varastohormoni T4:sta (noin 80 % kilpirauhasen erityksestä) että aktiivista, tuman reseptoriin sitoutuvaa T3 hormonia (noin 20 % erityksestä) suoraan verenkiertoon. T3 hormoni on kehon oma, elintärkeä hormoni. Kilpirauhashormonien vaikutukset välittyvät vain T3-hormonin kautta, sillä varastohormoni T4 ei pysty sitoutumaan tuman reseptoreihin eikä se täten pysty aiheuttamaan kilpirauhashormonien vaikutuksia.(1)

T3-hormoni säätelee kehon aineenvaihduntaa, ja se mm. säätelee kehon lämpötilaa, vireyttä, vatsan toimintaa ja rasva-aineenvaihduntaa. T3-hormoni ilmenee kehon jokaisessa solussa. T3-hormonin puute kasvuaikana johtaa pysyviin neurologisiin ja kehityksellisiin häiriöihin. (2)

Suurin osa elimistön T3-hormonista muodostetaan kilpirauhasen ulkopuolella kudosten soluissa. Soluissa T4-hormoni muuntuu T3-hormoniksi dejodinaasientsyymien vaikutuksesta. Dejonaatiossa T4-hormonin neljästä jodista yksi otetaan pois, ja muodostuu T3-hormoni (3 jodia). Dejodinaasientsyymin nimi tulee tästä sen toiminnasta, de=pois, jodi=jodi ja aasi-pääte tarkoittaa entsyymiä. Dejodinaasi on siis entsyymi, jonka tehtävänä on napata kilpirauhashormonista yksi jodi pois ja muodostaa alemman jodimäärän hormonia. Dejodinaasientsyymit muuntavat T4-hormonia myös käänteiseksi rT3-hormoniksi, T3-hormoneja eteenpäin eri T2-hormoneiksi ja muiksi kilpirauhashormonien aineenvaihduntatuotteiksi. (3)

T3-hormonin turvallisuus

T3-hormoni on kehon oma hormoni, jota terve kilpirauhanen erittää suoraan verenkiertoon yötä päivää. Keholla on mekanismit säädellä T3-hormonin pitoisuutta ja eliminoida mahdollinen T3-hormoniylimäärä.

T3-hormonin haittavaikutukset liittyvät lähinnä liialliseen annostukseen, josta voi seurata esimerkiksi kohonnut pulssi ja kohonnut lämpötila. Nämä haitat häviävät kun hormoniylimäärä häviää, yleensä vuorokauden sisällä.

Synteettinen T3-hormoni on ollut markkinoilla vuodesta 1956 asti. Ensimmäisenä synteettinen T3-hormoni tuli markkinoille USA:ssa, mutta jo seuraavana vuonna, 1957, synteettinen T3-hormoni sai myyntiluvan Ruotsissa. Myyntilupa on yhä voimassa kyseisissä maissa, samoin kaikissa muissa Pohjoismaissa (paitsi Suomessa), Keski-Euroopan maissa ja useissa Etelä-Euroopan maissa. Euroopan ulkopuolella T3-hormonilla on myyntilupa lukuisissa maissa. (4,5)

Lääkkeiden haittavaikutuksia tilastoidaan kaikissa länsimaissa. Mikäli jollekin lääkkeelle ilmenee useita haittoja, tulee nämä haitat kirjata lääkkeen valmisteyhteenvetoon. Lääkkeiden haittavaikutusten raportointi ja haittojen merkitseminen valmisteyhteenvetoon on hyvin säädeltyä, ja lääkkeitä voidaan myös poistaa markkinoilta haittavaikutusten vuoksi. (6)

T3-hormonia ei ole tarvinnut säädellä saatikka poistaa yhdessäkään maassa koko sen 61-vuoden markkinoillaolon aikana. T3-hormonista ei ole yhtään pysyvää tai kuolemaan johtanutta haittailmoitusta EU:n lääkevalvontaviranomainen EMA:n tiedostoissa. Vertailun vuoksi EMA:n tiedostojen mukaan esimerkiksi kahvissakin oleva kofeiini on aiheuttanut 5 kuolemantapausta, masennuslääke essitalopraami on aiheuttanut 9 kuolemaan johtanutta haittaa ja verenohennuslääke warfarin (Marevan) on johtanut 145 kuolemaan johtaneeseen haittaan. T3-hormonilla on kaikkien haittatilastojen mukaan erittäin korkea turvallisuusprofiili verrattuna mihin tahansa muuhun lääkkeeseen.  (7)

T3-hormoni ja raskaus

Kaikilla raskaana olevilla naisilla, joilla on terve kilpirauhanen, tämä kilpirauhanen erittää T3-hormonia verenkiertoon koko ajan – kuten tietysti erittää koko elinajan muutenkin. Kilpirauhashormonien riittävyys raskauden aikana on erittäin tärkeää sekä äidin että sikiön terveydelle. Äidin lieväkin kilpirauhasen vajaatoiminta raskauden aikana lisää esimerkiksi keskenmenon, korkean verenpaineen, raskausmyrkytyksen ja liian aikaisen synnytyksen riskiä (8). Äidin lievällä (subkliinisellä) kilpirauhasen vajaatoiminnalla on osoitettu olevan heikentävä vaikutus lapsen älyllisiin kykyihin  (9).

T3-hormonilla ei ole yli 60-vuoden käytön aikana todettu haitallisia vaikutuksia sikiöön. USA:n lääkevalvontaviranomainen on luokitellut T3-hormonin raskauden aikana korkeimpaan turvallisuusluokkaan A, mikä tarkoittaa, että ei tunneta eikä ole todettu riskejä raskauden tai imetyksen aikana (4). FDA:n suosituksia usein seurataan muissa maissa, myös Suomessa.

Suomen Teratologinen tietopalvelu, joka antaa tietoa hedelmällisyyteen, raskauteen ja sikiön kehitykseen haitallisesti vaikuttavista lääkkeistä ja muista ulkoisista tekijöistä sekä neuvoo imetyksen aikaista lääkitystä koskevissa kysymyksissä, on luetellut sivuillaan raskauden aikana haitalliset tai mahdollisesti haitalliset lääkeaineet. T3-hormonia ei mainita tässä listassa.(10)

Ruotsissa Tukholman maakäräjät (vastaa Suomen sairaanhoitopiirejä) on julkaissut sivuston lääkehaitoista. Sivuston nimi on Janusinfo ja sivusto on tarkoitettu hoitohenkilökunnan käyttöön, mutta sitä voivat vapaasti käyttää muutkin. Janusinfolla on oma osio nimeltään Läkemedel och fosterpåverkan (Lääkkeet ja niiden vaikutus sikiöön). Osiossa voi hakukenttään kirjoittaa lääkeaineen nimen, ja tuloksena tulee raportti kyseisen lääkkeen käytöstä raskauden aikana. Jos hakukenttään kirjoittaa Pohjoismaissa yleisimmän T3 lääkkeen kauppanimen Liothyronin, tulee raportti, jonka mukaan Liothyronin on turvallinen raskauden ja imetyksen aikana. Samoin jos hakukenttään kirjoittaa eläinperäisen lääkkeen nimen (esimerkiksi Armour Thyroid) tulee myös raportti, jonka mukaan lääke on turvallinen käyttää raskauden ja imetyksen aikana. (11)

Yhteenvetona voidaan todeta T3-hormonin olevan kehon oma aine jolla on hyvin vähän raportoituja sivuvaikutuksia, ja jolla ei ole 61-vuoden käytön aikana ilmennyt yhtään pysyvää tai kuolemaan johtavaa haittaa EU:n laajuisesti. Tiedossa ei ole myöskään yhtään kuolemaan johtanutta haittaa missään muussakaan maassa. T3-hormoni on kaikkien raskauden aikaista lääkitystä koskevien kansanvälisten ja Pohjoismaisten sivustojen mukaan turvallinen lääke käyttää raskauden ja imetyksen aikana.

Lähteet:

1. van der Spek AH et al. The classic pathways of thyroid hormone metabolism. Molecular and Cellular Endocrinology. 2017 Jan. [Epub ahead of print] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28109953

2. Kim B. Thyroid hormone as a determinant of energy expenditure and the basal metabolic rate. Thyroid, 2008 Feb;18(2) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18279014

3. Little AG. A review of the peripheral levels of regulation by thyroid hormone. Journal of Comparative Physiology B, Biochemical, Systems, and Environmental Physiology. 2016 Aug; 186(6)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27062031

4. USA:n yleisimmän T3 tuotemerkin Cytomelin tiedot USA:n lääkevalvontaviranomainen FDA:n sivujen kautta: https://www.drugs.com/pro/cytomel.html

5. Ruotsin lääkevalvontaviranomainen Läkemedelsverket, jonka sivuilta löytyvät kaikkien lääkkeiden myyntiluvan alkamisajankohta:https://lakemedelsverket.se/LMF/

6. Nurminen M-L. Lääkkeitä poistuu jatkuvasti markkinoilta haittavaikutusten vuoksi. Sic! Fimea 2015/2.

7. EU:n tietokanta epäiltyjä haittavaikutuksia koskevista ilmoituksista. http://www.adrreports.eu/fi/search_subst.html#

8. Liu H et al. Maternal subclinical hypothyroidism, thyroid autoimmunity, and the risk of miscarriage: a prospective cohort study. Thyroid 2014 Nov;24 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25087688

9. Murphy NC et al. The effect of maternal subclinical hypothyroidism on IQ in 7- to 8-year-old children: A case-control review. Australian and New Zealand Journal of Obstetrics and Gynaecology 2015 Oct;55(5)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26058422

10. Teratologinen tietopalvelu – äidin lääkeneuvonta http://www.hus.fi/sairaanhoito/sairaanhoitopalvelut/teratologinen-tietopalvelu/Sivut/default.aspx

11. Janusinfo. Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal. Janusmed fosterpåverkan. http://www.janusinfo.se/Beslutsstod/janusmed-fosterpaverkan/

Avainsanat: , , ,

Facebook
Twitter
Pinterest
Google+
https://laakarikeskuslupaus.fi/ajankohtaista/tieteellista-tietoa-t3-hormonista">